Informujemy, że nasza firma Auto Części Tomasz Durakiewicz w ramach działania 4.2 RPO WL 2014-2022 otrzymała dofinansowanie projektu „Wykorzystanie OZE w działalności przedsiębiorstwa Auto Części Tomasz Durakiewicz”.
Cel projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie procesu wytwarzania energii słonecznej na potrzeby wnioskodawcy. Dofinansowanie pochodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w latach 2014-2020, współfinansowanego ze środków unijnych.