Zbieżność

Zbieżność jest to wartość określająca położenie kół przednich lub tylnych względem siebie. Jest określana jako kąt pomiędzy torami kół tej samej osi.  Niepoprawnie ustawiona zbieżność powoduje nadmiernie ścieranie się opon, zwiększa opory toczenia co za tym idzie zwiększa zużycie paliwa oraz zmniejsza przyczepność opon.

Kąt pochylenia koła

Kąt pochylenia koła jest to kąt zawarty pomiędzy pionem, a płaszczyzną koła. Kąt pochylenia koła kształtuje powierzchnię przylegania opony do nawierzchni, wpływając na przyczepność podczas jazdy w zakrętach i na prostej oraz podczas hamowania. Pochylenie koła zmienia się również podczas zmiany wysokości zawieszenia.

WSZ

Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnica zawarty jest między linią pionową i osią sworznia zwrotnicy. Kąt ten mierzony i wyświetlany jest w stopniach. Kąt ten wpływa na stabilność kierowania i powrotność koła kierownicy.